2021 – 2023. Atliekų salyginių nebekontroliuojamujų radioaktyvumo lygių nustatymo paslaugos

2021 – 2023 m. Atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, salyginių nebekontroliuojamujų radioaktyvumo lygių nustatymo paslaugos

Atliekamos paslaugos:

  • Poligono aikštelės ir sukauptų pramoninių atliekų tyrimų programos rengimas,
  • Atliekų, sukauptų IAE pramoninių atliekų poligone, radiacinės kontrolės panaikinimo metodikos rengimas,
  • Tyrimų pagal suderintą tyrimų programą atlikimas,
  • Sąlyginių nebekontroliuojamųjų radioaktyvumo lygių nustatymo ataskaitos rengimaі.
Užsakovas: VĮ Ignalinos atominė elektrinė
P1040563-afcf35228bb54450a5846455cc7729f2.JPG