2018-2022. IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į Atliekyną projektavimo dokumentų parengimas

2018-2023. IAE bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos rekonstravimo ir pertvarkymo į Atliekyną projektavimo dokumentų parengimas.

Darbų apimtis:

- Koncepcinio projekto parengimas, įskaitant laikinosios saugyklos pavertimo nuolatine saugykla saugos vertinimą.

- Aikštelės vertinimo ataskaitos parengimas

- Laikinosios saugyklos pastato konstrukcijų ekspertizė

- Aikštelės inžineriniai ir geologiniai tyrimai

- Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaitos rengimas.

- Laikinosios saugyklos pertvarkymo į nuolatinį kapinyną techninio projekto parengimas

- Saugos analizės ataskaitos (SAA) rengimas.

- Projekto dokumentacijos derinimas su Valstybine atominės energijos saugos inspekcija (VATESI), tarptautiniais ekspertais iš TATENA ir kitų ES institucijų.

Užsakovas: VĮ Ignalinos AE

Рисунок4-f74eba78e708104605d8a4960767e689.png