2020-2022. Žadintuvo armatūros kapitalinis remontas

2020 - 2022 m. Žadintuvo armatūros kapitalinis remontas

Užsakovas: SE NAEK ENERGOATOM, Ukraina

Projekto apimtis: Pietų Ukrainos AE bloko Nr. 1 BVD-4600-1500U3 tipo žadintuvo armatūros kapitalinis remontas. Pagal sutartį atliekamas defektų nustatymas, naujų žadintuvo armatūros mazgų gamyba, kapitalinis remontas su 10 % galios padidinimu.